CAPITOOL PROVINCIEREISGIDSEN

FRIESLAND

't Bêste lân fan d'ierde | Pier Pander | Een heerlijke reisgids | Nieuw fietsroutenetwerk | De oude Herbergh | Nieuwe route naar Schiermonnikoog

Vakantiehuisjes
in Friesland

op de Waddeneilanden
Last minute in Friesland

via Marktplaats
Hotels
in Friesland

 rond de Friese Meren
in Leeuwarden

FRYSLÂN
It bêste lân fan d'ierdeDe provincie Fryslân, zoals de provincie officieel heet, roept bij niet-Friezen beelden op van de Elfstedentocht, het fierljeppen (poolstokvérspringen), het ondoorgrondelijke kaatsen, het ringrijden in Friese sjezen of het skûtsjesilen, de traditionele zeilwedstrijd. Zodra het kwik maar enigszins onder nul daalt, raakt heel Nederland in de ban van de Elfstedentocht. Hoewel de Tocht der Tochten in deze eeuw slechts vijftien maal werd gereden (in 1997 voor het laatst), genieten de overwinnaars eeuwige roem. Naast schaatsers hebben ook fietsers, wandelaars, kanoërs, huifkarrijders, autoped-peddelaars en roeiers hun eigen elfstedenvariant.
Bovenal wordt Friesland vereenzelvigd met de watersport. Begrijpelijk voor een provincie die voor meer dan een derde uit water bestaat. Dertien grotere en zeventien kleinere meren die onderling verbonden zijn door kanalen en vaarten, maken Friesland tot een paradijs voor varende vakantiegangers.

Weer vaarverbinding tussen Friesland en Schiermonnikoog
M
et ingang van 6 april heeft Schiermonnikoog een nieuwe vaarverbinding met het vasteland van Fryslân gekregen. Rederij Wagenborg start dan een dagelijkse passagiersdienst met een capaciteit van 85 personen tussen Landal Esonstad en het Friese Waddeneiland.
Wagenborg

Nieuw

Overnachten
 Stijlvol overnachten in een rietgekapte stolpboerderij uit 1800 op een idyllische plaats in Terherne.
De Oude Herberg

 Leeuwarden in zeven tips
Fries Museum
. Hét museum van en over Friesland.
Princessehof. In het voormalig paleis van Maria van Hessen-Kassel (Marijke Meu) is het Nationaal Kerkamiekmuseum gehuisvest. Tegels en aardewerk uit de hele wereld in een sfeervolle ambiance.
Grote of Jacobijnerkerk. Mooie kerk met de grafkapel van de Friese Nassuas
Grote Kerkstraat. De mooiste straat van Leeuwarden.
Kleine Kerkstraat:  Leuke winkelstraat
Het Stadhouderlijke Hof. Slapen als een prins.
De Koperen Tuin. Grandcafe in de Prinsentuin met uitzicht op fontein.

Weersvoorspel

 

Pier Pander in
Fries Museum

Nederlands beroemdste beeldhouwer. Op 2 juni gaat in Leeuwarden de landelijke manifestatie Pier Pander (1864-1919), Nederlands beroemdste beeldhouwer van start.
Fries Museum

Achmeatoren.jpg (11165 bytes)
Achmeatoren, Leeuwarden

Recensie:

'Een heerlijke reisgids'

In de gewaardeerde Capitool reisgidsenserie is er nu deze nieuwe gids over de provincie Friesland. Bekenden met Capitool gidsen zullen direct opmerken dat de opzet weer is als in voorgaande delen. Een inleiding op Friesland met een stuk geschiedenis, Leeuwarden van buurt tot buurt, de provincie per regio, tips voor accommodatie en restaurants en tenslotte het praktische informatieve gedeelte. Hierbij natuurlijk ook weer de vele aantrekkelijke illustraties en kleurenfoto’s, de handige plattegronden en overzichtskaarten, adressen en sites en het gebruik van overzichtelijke kleurcodes. Kortom, weer een heerlijke reisgids en naslagwerk boordevol beknopte, maar goede, reisinformatie. Voor de vakantieganger en iedereen die de provincie Friesland beter wil leren kennen. Met tweetalige woordenlijst, symboolverklaring in de achterflap en register.
Jacolien Zwart

Links
VVV's
www.vvvleeuwarden.nl
www.vvvappelscha.nl
 www.vvvlauwersland.nl
 www.vvvmidfryslan.nl
 www.joure.nl
 www.vvv-terpelan.nl
 www.vvvsneek.nl
 www.vvv-wymbrits.nl
 www.vvvschiermonnikoog.nl
 www.vvv-terschelling.nl
 www.vlieland.net
 www.vvvameland.nl
 www.vvv.opzijnbest.nl
Nieuws
www.frieschdagblad.nl
www.friesland-post.nl
www.leeuwardercourant.nl
www.omropfryslan.nl
www.uitburo.nl/friesland
Musea
Landbouw/Juttersmuseum 'Swartwoude' Ameland
Cultuur-historischmuseum 'Sorgdrager' Ameland
Reddingsmuseum Abraham Fock Ameland
Natuurcentrum Ameland
Rock 'n Roll Museum Arum
Friese Bierbrouwerij Us Heit Bolsward
Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude Buren
Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum
Fries Landbouwmuseum Exmorra
Eisinga Planetarium Franeker
Kaatsmuseum Franeker
Mineralogisch Museum De Trije Gritenijen Grou
Gemeentemuseum Het Hannemahuis Harlingen
Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum Heerenveen
Museum Willem van Haren Heerenveen
Hidde Nijland Museum Hindeloopen
Museum Joure
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Fries Museum Leeuwarden
Frysk Letterkundich Museum Leeuwarden
Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden
Verzetsmuseum Leeuwarden
Museum 't Fiskershúske Moddergat
Het Nationaal Modelspoor Museum Sneek
Fries Scheepvaart Museum Sneek
Oudheidkamer Weststellingwerf
Terschelling Museum 't Behouden Huys West-Terschelling
Museum 'De striid tsjin it wetter' Wommels
Jopie Huismanmuseum Workum
Museum Warkums Erfskip Workum

FRIESLAND

 NU VIJFDE  DRUK

Bartho Hendriksen
Friesland
€ 26,99 | 5de druk | 2012
ISBN 9789047517955
BestellenINHOUD


Hoe gebruikt u deze gids

Inleiding op Friesland
Friesland in kaart gebracht
Een schets van Friesland
Agenda van Friesland
Geschiedenis van Friesland

Friesland in kaart gebracht
Een schets van Friesland
Agenda van Friesland
Geschiedenis van Friesland

Leeuwarden van buurt tot buurt

Friesland van streek tot streek
Noord-Friesland
Friese Kust
Merengebied
Zuidoost-Friesland
Waddeneilanden

Tips voor de reiziger
Accommodatie
Restaurants en cafés
Sportieve vakanties
Winkelen
Amusement

Wegwijs in Friesland

Praktische informatie
Reisinformatie
Register
Wegenkaart (achterflap)Nieuw fietsroutenetwerk in Noordoost-Friesland

Het fietsroutenetwerk, ook wel knooppuntensysteem genoemd, vormt een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het systeem is gebaseerd op een fijnmazig netwerk van rustige paden en wegen, die bij elkaar komen in genummerde knooppunten. Tussen knooppunten lopen verbindingsroutes die in twee richtingen zijn bewegwijzerd met zogenoemde tracéborden. Met dit systeem kan de recreatieve fietser zelf een route uitstippelen van knooppunt naar knooppunt. In feite bestaat het fietsknooppuntensysteem uit een aaneenschakeling van kleinschalige rondrijdroutes. Fryslân ontwikkelt dit systeem in de hele provincie. Fryslân is met deze aanpak hard op weg naast watersport- ook fietsprovincie te worden.
Behalve voor de fietsers biedt het systeem ook voor lokale (toeristische) ondernemers en instellingen een meerwaarde. Zij fungeren als verkooppunt van plattegronden en kunnen heel eenvoudig nieuwe routes ontwikkelen met het startpunt ‘voor de deur'. Slechts een rij nummers volstaat al om een route uit te zetten.
 
 
Naast het daadwerkelijke routenetwerk is er ook een kaart ontwikkeld van het fietsroutenetwerk in Noordoost Fryslân (Noordoost Fryslân: Fietsgebied bij uitstek)

DE GIDS DIE LAAT ZIEN WAAR ANDERE ALLEEN OVER SCHRIJVEN